Điện thoại IP Panasonic KX-UT113

  • Màn hình hiển thị số
  • 1 cổng LAN
  • 2 tài khoản SIP
  • Âm thanh HD
  • Danh bạ 100 log
  • Các phím chức năng
  • 30 log lịch sử cuộc gọi
  • Hỗ trợ PoE.