Điện thoại IP YeaLink T32G

  • Dòng điện thoại IP màu
  • Hỗ trợ các chuẩn bảo mật TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, Open VPN và mã hóa AES.
  • Những bảo vệ chống nghe trộm điện tử và ăn cắp dữ liệu
Mã: YeaLink T32G Danh mục: , ,