Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6451

  • Gồm 1 mẹ cố định và 2 tay con di chuyển
  • Mất điện vẫn dùng được máy mẹ
  • Thoại nội bộ
  • Loa ngoài
  • Mở rộng tối đa 6 tay con
  • Hiển thị và lưu 50 số gọi đến
  • Chuông báo đa âm
  • Danh bạ 100 tên, Gọi nội bộ giữa các tay con, chuyển cuộc gọi giữa các tay con.
Mã: KX-TG6451 Danh mục: , ,